IMURUOPPAUS

Truxor soveltuu ranta, laituri sekä vesialtaiden puhdistukseen irtonaisesta lietteestä sekä mudasta. Parhaimmillaan imuruoppaus soveltuu aikaisemmin koneella kaivettuihin uomiin, rantoihin ja altaisiin tai mutaisiin, mataliin rantoihin, joista puhdistetaan vuosien saatossa kertynyt liete pois.